O nás
Dobrý deň,
víta Vás BUSportál, internetový informačný systém o autobusovej doprave a činnostiach s ňou súvisiacich.
Snahou tvorcov je poskytovať aktuálne informácie pre cestujúcich i pre dopravcov. Cestovné poriadky, vyhľadávač spojenia, aktuálne informácie o zmenách cestovných poriadkov, prípadne nových autobusových linkách, kontakty na kancelárie o odchodoch autobusových spojov, informačné technológie ako obor činnosti, skúsenosti z dopravy vrátane prevádzkovania AMSBUS.

Budeme radi, ak sa CESTUJÚCI prostredníctvom BUSportálu podelia o zážitky súvisiace s cestovaním /v na to určenej sekcii BUSblogy/. Na došlé dotazy ohľadne autobusového spojenia sme zatiaľ v rámci možností vždy reagovali a snažili sa v rámci našich možností pomôcť. Treba však podotknúť, že BUSportál nie je informačná kancelária o odchodoch autobusových spojov, pretože nedisponuje databázami cestovných poriadkov od dopravcov, ani dostatočným časovým priestorom na ich poskytovanie.

Hľadáte autobusové spojenie?
Vyhľadávač spojenia
Informačné kancelárie o odchodoch spojov

Budeme radi, ak sa aj DOPRAVCOVIA rozhodnú prostredníctvom BUSportálu informovať o svojich novinkách, nových linkách, zmenách cestovných poriadkov. Informácie sa tak dostanú do povedomia cca 1 300 návštevníkov stránok BUSportálu denne.
Na Vaše podnety sa teší:

Redakcia on-line magazínu BUSportál:
Mgr. Oľga Kováčová
Administrácia článkov, výroba reklamných bannerov, reklamná spolupráca.

Mobil: 0903 991 993

SVT Slovakia, s.r.o.
Inštalácie programu AMS BUS novým užívateľom a podpora tohto predajného systému na Slovensku.
Mobil: 0903 991 994
Partizánska 97
974 01 Banská Bystrica