Alternatívne autobusy na rokovaniach o klíme v Paríži
Foto: twitter.com
Výrobca batériovo-elektrických autobusov BYD bol jedným z viacerých firiem, ktoré oslovili účastníkov Transport Day na rokovaní OSN o klíme (COP21) vo Francúzsku.
Utorok, 29. december 2015, olala
Rokovania skončili vyhlásením 200 krajín o obmedzení globálneho otepľovania o menej ako 2°C, a zlepšení kvality ovzdušia.

COP21 sa zúčastnili ekologicky zamerané neziskové mimovládne organizácie a charity. Jednou z nich bola C40 Cities, organizácia starostov, spolupracujúcich v boji proti zmenám klímy, ktorú založil v roku 2005 bývalý starosta New Yorku Michael Bloomberg.

Na Transport Day dal Isbrand Ho, z BYD Europe jasne najavo, že BYD má víziu, aby všetky vozidlá v mestách boli nakoniec elektrické.

Tento čínsky výrobca elektrických autobusov nebol v Paríži jediným z prítomných - svoje produkty a alternatívny vývoj predstavilo tiež Iveco Bus, EvoBus, Scania, MAN, Hess, Bluebus, Pvi, Heuliez, Yutong/DCG, Solaris, Irizar a Wheat. Hoci základom medzi prezentovanými autobusmi boli elektrické vozidlá, 13 z nich boli tiež vozidlá s CNG motormi, ktoré boli prezentované v priebehu špeciálnej výstavy v Champ de Mars, v blízkosti Eiffelovej veže.

Transdev (prevádzkovateľ e-Mobility a oficiálny partner COP 21), spolu s holandskou spoločnosťou Ebusco zabezpečovali dopravu rôznych delegácií z ich hotelov do konferenčného centra svojimi dvomi plne elektrickými autobusmi.BUSportál vyberá z anglického originálu na stránkach BUSWORLD.com:

ALTERNATIVE BUSES AT THE PARIS CLIMATE TALKS
Battery-electric bus supplier BYD was one of a number of technology firms that addressed the Transport Day at the United Nations climate negotiations (COP21) in France. The fortnight ended with a declaration by 200 countries to limit global warming to less than 2°C and improve air quality.

Also attending COP21 were environmentally-focused not-for-profit non-government organisations (NGOs) and charities. One was C40 Cities, an organisation of mayors collaborating to fight climate change founded in 2005 by former New York Mayor Michael Bloomberg.

BYD partnered with Bloomberg Philanthropies to host C40’s premier event, the City Leadership Awards, where the C40 cities compete on green initiatives they implemented over the past calendar year.

Addressing the Transport Day, BYD Europe MD Isbrand Ho made it clear that in BYD’s view all vehicles in cities would ultimately be electric.

This Chinese manufacturer of electric buses was not the only one present in Paris – also showing their products and alternative developments were Iveco Bus, Evobus, Scania, MAN, Hess, Bluebus, Pvi, Heuliez, Yutong/DCG, Solaris, Irizar and Wheat. Though the mainstay presented were electric buses – 13 of them altogether – also vehicles with CNG engines were presented during a special exhibition at the Champ de Mars, near the Eiffel Tower.

Together with Transdev (e-Mobility operator and official partner of COP 21) the Dutch company Ebusco also transported different delegations from their hotels to the conference center in their 2 full electric buses.