IRU Fórum organizuje akciu:
“Buses & Coaches at a Crossroads: Long-Distance and Innovation”. Brussel - štvrtok, 3. marca 2016, 10:30-15:00 hod.
Pondelok, 22. február 2016, olala
Odvetvie autobusovej dopravy prechádza v niekoľkých členských štátoch EÚ a po celom svete revolúciou, vzhľadom na liberalizáciu národných diaľkových autobusových trhov a výskyt nových inovatívnych hráčov.

Organizátori pozývajú na spoznanie trendov najnovšieho vývoja.

Potvrdená je účasť rečníkov z autobusového a autokarového priemyslu, nadnárodných spoločností, malých a stredných podnikov, tech firiem, ako aj osoby s rozhodovacou právomocou v EÚ.

Miesto konania: Rue de la Loi 75, 1040 Brusel

PROGRAM

REGISTRAČNÝ FORMULÁR