IT-TRANS 2016, Karlsruhe skončil v rekordných číslach
IT-TRANS, medzinárodná konferencia a výstava IT Solutions for Public Transport, 1. - 3. marec, Karlsruhe. Viac návštevníkov, vystavovateľov, aj vyššie medzinárodné zastúpenie.
Štvrtok, 10. marec 2016, olala
  • Verejná doprava bude aj naďalej chrbtovou kosťou mestskej mobility. Aby bolo možné zabezpečiť jej udržateľnosť, budú musieť byť vyvinuté intermodálne platformy, ktoré sú schopné integrovať nové služby a aktérov mobility.
  • Mobilita sa stáva čoraz viac službou, ktorá je prispôsobená individuálnym potrebám zákazníkov.
  • Dopravné riešenia na zákazku sú možné vďaka rastúcej digitalizácii a prístupu k dátam v reálnom čase.
To sú kľúčové správy z IT-TRANS, Medzinárodnej konferencie a výstavy IT Riešenia pre verejnú dopravu, ktorá sa konala od 1. - 3. marca v Karlsruhe Trade Fair Centre.

Piaty IT-TRANS v Karlsruhe skončil v rekordných číslach.
Stretlo sa na ňom približne 5 000 odborníkov z oblasti verejnej mobility, čo je nárast o 36 percent v porovnaní s rokom 2014. Akcia sa stala tiež oveľa viac medzinárodnou. Návštevníci prišli z viac ako 60 krajín (2014- 51 krajín).

Okrem iných európskych krajín, tu bola mimoriadne vysoká miera návštevníkov z ázijských krajín, ako napríklad z Indie, Japonska, Hong Kongu, Číny, rovnako ako z Iránu, Brazílie, Čile, či Nigérie.

Zahraničný podiel účasti na konferencii IT-TRANS bol 70 percent. Počet účastníkov konferencie stúpol na 488. Výstava bola tiež väčšia a viac medzinárodnejšia ako kedykoľvek predtým. Zúčastnilo sa jej 210 vystavovateľov (2014-162) z 34 krajín (2014-26).

Spokojnosť medzi návštevníkmi aj vystavovateľmi na IT-TRANS zostáva vysoká. Deväťdesiat percent návštevníkov ohodnotilo kvalitu akcie najvyššími známkami.
90 percent návštevníkov sa plánuje zúčastniť aj IT-TRANS v roku 2018. Pre mnohých návštevníkov je IT-TRANS dôležitým zdrojom informácií; 45 percent (2014-33 percent) uviedlo, že IT-TRANS je jedinou udalosťou, ktorá sa venuje digitalizácii vo verejnej doprave.

Spokojní boli taktiež vystavovatelia na IT-TRANS 2016. Zdôraznili predovšetkým vysokú kvalitu návštevníkov a kompaktný formát výstavy, ktorý uľahčil interakciu s príslušnými cieľovými skupinami. Dve tretiny výstavnej plochy sú už rezervované aj na rok 2018.

Vystavovatelia ocenili zameranie na zákazníka, inteligentnú mobilitu v inteligentných mestách, mobilitu ako špecifickú službu zákazníkom, či nových hráčov v oblasti mobility, čo boli len niektoré z kľúčových tém na konferencii a výstave IT-TRANS 2016.

Pojmy ako zdieľané mobilita, integrované možnosti mobility a multimodality sú nastavené do tvaru mobility. Výsledkom je, že očakávania a potreby zákazníkov hrajú kľúčovú úlohu. "Spoločná mobilita a verejná doprava sú budúcnosť." Zdôraznil to americký expert na mobilitu a tohtoročný hlavný rečník, Gabe Klein, ktorý zdôraznil zvýšenú celosvetovú urbanizáciu a výsledné dopravné problémy.

Poznamenal tiež, že vo výhľade sú už autonómne vozidlá. "Sú nevyhnutné." Digitalizácia prispeje k tomu, aby verejná doprava bola viac užívateľsky príjemná a flexibilná.

"Ochrana dát a digitalizácia musia byť úzko koordinované," povedal minister Bádenska-Württemberska Winfried Hermann. "Obidve sú nutné a obidve sú možné."

Hermann sa takisto podieľal na fóre Karlsruhe Transport Authority (KVV), ktorý sa konal prvýkrát ako súčasť IT-TRANS. Približne 70 obchodných partnerov a vedúcich dopravných oddelení si prišli vypočuť Rafaela Cuesta, odborníka pre verejnú dopravu z Transport for Greater Manchester, ktorý hovoril o inováciách v tomto odvetví.

Jeho ukážkovým príkladom bol autonómny minibus, ktorý možno objednať prostredníctvom smarfónu.

Šiesty IT-TRANS sa bude konať od 6. - 8. marca 2018 v Karlsruhe Trade Fair Centre.