Zväz autobusovej dopravy má nového prezidenta
Novým prezidentom Zväzu autobusovej dopravy (ZAD) sa stal Peter Sádovský, ktorý je súčasne generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva spoločnosti Slovak Lines.
Utorok, 21. jún 2016, olala
O jeho zvolení rozhodlo Zhromaždenie zväzu, ktoré sa uskutočnilo dňa 16.6.2016 v Dunajskej Strede. Peter Sádovský bol zvolený na štvorročné obdobie a na poste prezidenta Zväzu autobusovej dopravy vystriedal Petra Pobehu.

Zhromaždenie súčasne zvolilo aj nových viceprezidentov Zväzu, ktorými sa stali Gejza Sačko (predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ARRIVA Michalovce) a Ľubomír Gerši (predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Eurobus). Ďalším členom Prezídia je Adrian Polóny (podpredseda predstavenstva spoločnosti Slovenská autobusová doprava Zvolen). Bývalý prezident Peter Pobeha (predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SAD Žilina) sa stal predsedom dozornej rady.

Všetci vymenovaní pôsobia v najvýznamnejších slovenských firmách zabezpečujúcich verejnú autobusovú dopravu na Slovensku, vyznačujú sa odbornými vedomosťami a skúsenosťami, a súčasne patria k najaktívnejším zástupcom Zväzu autobusovej dopravy.

Nový prezident plánuje posilniť smerovanie Zväzu k tomu, aby bol merítkom kvalitnej verejnej dopravy na Slovensku, stal sa garantom kvalitných služieb pre cestujúcu verejnosť a profiloval sa aj ako silný odborný partner pre profesionálnu verejnosť, štátnu správu a samosprávu. „Podniky Slovenskej autobusovej dopravy majú záujem o poskytovanie čo najlepších služieb cestujúcej verejnosti. Úlohou nového prezídia ZADu bude pretaviť tento zásadný záujem našich dopravcov do nových konkrétnych krokov a činností, ktoré cestujúci ocenia a nastaviť dlhodobo vysokú latku kvality vo verejnej hromadnej doprave,“ povedal Peter Sádovský, prezident ZAD.

Ing. Peter Sádovský absolvoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. Pracoval v medzinárodných spoločnostiach v priemysle a najmä v bankovom sektore, z toho viac ako 7 rokov v zahraničí. Od roku 2006 je generálnym riaditeľom autobusovej dopravnej spoločnosti Slovak Lines, a od roku 2009 aj predsedom predstavenstva. V roku 2014 bol zvolený za viceprezidenta Zväzu autobusovej dopravy. Je členom výkonného výboru medzinárodného združenia autobusových dopravcov Eurolines, zastupuje tiež profesijné združenie cestných dopravcov Česmad v rade pre osobnú dopravu pri Medzinárodnej únii cestnej dopravy IRU so sídlom v Ženeve. Je ženatý a má dve deti.

Zväz autobusovej dopravy združuje najvýznamnejšie podniky na Slovensku poskytujúce výkony vo verejnom záujme v autobusovej doprave pre samosprávne kraje (spoločnosti slovenskej autobusovej dopravy SAD). Sektor slovenskej autobusovej dopravy ročne prevezie takmer 190 miliónov cestujúcich, vykoná viac ako 206 miliónov km a jeho flotila predstavuje 3 550 vozidiel. Spoločnosti pravidelne investujú do modernizácie a bezpečnosti vozidiel a komfortu autobusových staníc. Zväz autobusovej dopravy má 16 členov, ktorými sú najväčší autobusoví dopravcovia na Slovensku.