ZAD je pripravený rokovať o viditeľnom, avšak reálnom navýšení miezd
Ing. Peter Sádovský, prezident Zväzu autobusovej dopravy reaguje na včerajšie informácie o vyhlásenej štrajkovej pohotovosti zamestnancov verejnej autobusovej dopravy.
Streda, 18. január 2017, olala
Odborové združenie OZ KOVO včera informovalo, že po tom, čo sa odbory po dvoch kolách rokovaní nedohodli s dopravcami na zvýšení platov pre zamestnancov v autobusovej doprave, je vyhlásená štrajková pohotovosť. A ak sa ani po rokovaniach pred sprostredkovateľom nedohodnú, nie je vylúčený štrajk.
Podľa odborov sú zamestnanci verejnej autobusovej dopravy dlhodobo nespokojní so svojimi mzdami, najmä vzhľadom na náročnosť tohto povolania, ale aj na dĺžku času, ktorý strávia na pracovisku. Požadujú preto zvýšenie tarifných miezd o 10 % a zvýšenie priemerných miezd o 12 %. Zamestnávatelia podla odborov navrhovali 1-% zvýšenie tarifných a 2-% zvýšenie priemerných miezd.

Podľa Ing. Petra Sádovského, prezidenta Zväzu autobusovej dopravy /ZAD/: „Zväz autobusovej dopravy považuje informáciu o štrajkovej pohotovosti v odvetví verejnej autobusovej dopravy, iniciovanú OZ KOVO, za neprimeranú. Tento krok neposilňuje partnerský duch rokovaní dvoch rovnocenných partnerov, ktorí majú skutočný záujem o sociálny zmier a dlhodobé fungovanie partnerstva zamestnancov a zamestnávateľov."

Ďalej konštatuje, že: "Vyhlasovanie štrajkovej pohotovosti sa stalo každoročným koloritom kolektívnych vyjednávaní vyššieho stupňa a to bez ohľadu na výkonnosť slovenskej ekonomiky, silu verejných rozpočtov, rast produktivity práce alebo nárast spotrebiteľských cien (infláciu). Každoročné rokovanie o navýšení miezd pripomína turecký bazár, avšak neprináša nič zásadne nové pre udržateľnosť sociálneho partnerstva, perspektívu odvetvia autobusovej dopravy a verejnej hromadnej dopravy ako celku, a spokojnosť zamestnancov a zamestnávateľov ako rovnocenných partnerov."

"Na poslednom rokovaní dňa 14.12.2016 OZ KOVO ako prvé trvalo na svojej požiadavke nárastu priemerných miezd o 12 %, a nebolo pripravené ustúpiť zo svojej požiadavky, čo vyvolalo reakciu zamestnávateľov znamenajúcu zotrvávanie na prvotnom návrhu. Tvrdenie OZ Kovo o neústupčivosti ZADu teda nie je pravdivé, nezodpovedá skutočnosti a evidentne je jeho cieľom len bičovať zbytočné emócie pred rokovaním pred sprostredkovateľom, ktoré je v zmysle platnej legislatívy plánované na 24.1.2017." dopĺňa prezident ZADu.

Rovnako uvádza, že: "ZAD si je vedomý nielen nedostatku vodičov, ale cíti aj potrebu a zodpovednosť za dlhodobo udržateľný zmier medzi sociálnymi partnermi a rozvoj odvetvia autobusovej dopravy. ZAD chápe nevyhnutnosť spokojnosti zamestnanca ako nevyhnutný predpoklad rozvoja firmy alebo odvetvia. Dokladom toho je aj to, že v čase najväčšej hospodárskej krízy za posledných 80 rokov v rokoch 2008-2014, ked došlo k nárastu nezamestnanosti a znižovaniu reálnej mzdy, zachoval zamestnanosť a pravidelne navyšoval mzdy minimálne o infláciu. ZAD dlhodobo navyšuje reálne mzdy v odvetví a dôkazom toho je aj to, že v roku 2016 sa dohodlo navýšenie miezd o 4 % a to pri nulovej inflácii."

"Požiadavka navýšenia miezd o 12 % je neprimeraná inflácii, ako aj výsledkom rokovaní v iných odvetviach hospodárstva (3%), a možnostiam rozpočtov samosprávnych krajov, ktoré prímestskú dopravu financujú," reaguje Ing. Sádovský. ZAD je podľa neho: "Kedykoľvek pripravený rokovať o viditeľnom avšak reálnom navýšení miezd, ktoré neohrozí zamestnanosť v odvetví a udržateľnosť autobusovej dopravy a ponúkne dlhodobú perspektívu a atraktívnosť práce v autobusových firmách. V tejto súvislosti sa očakáva, že sa OZ Kovo začne zaoberať aj návrhmi ZADu na viacročnú kolektívnu zmluvu a nastavenie dlhodobých mechanizmov, ktoré toto zabezpečia, namiesto každoročného handrkovania sa – toto OZ Kovo opakovane odmieta.“

BUSportál informovala: Mgr. Eva Vozárová, hovorkyňa Zväzu autobusovej dopravy