Prvé trolejbusy s pomocnými trakčnými batériami na Slovensku budú v B. Bystrici
DPMBB, a.s. plánuje v spolupráci so spoločnosťou SOR Libchavy nákup dvoch nízkopodlažných trolejbusov SOR TNB 12 s pomocnými trakčnými batériami.
Streda, 01. február 2017, olala
Vozidlá plánuje dopravca zakúpiť z vlastných zdrojov v zmysle plánovanej a postupnej obnovy vozidlového parku. Trolejbusy s pomocnými trakčnými batériami zabezpečia efektívnejšiu dopravnú obslužnosť na miesta, kde ju tradičný trolejbus poháňaný energiou z trakčného vedenia nemôže zabezpečiť a kde budovanie zariadení elektrickej trakcie by bolo technicky, resp. finančne náročné.

Táto technológia bude schopná nahradiť na vybraných linkách autobusy a tým prispieť k znižovaniu emisií a akustického smogu, čo bude mať za následok zvýšenie kvality cestovania a života v meste Banská Bystrica. Tieto trolejbusy sú navrhované a dimenzované presne pre potreby a prevádzku Dopravného podniku a Mesta Banská Bystrica. Ide o vozidlá SOR TNB 12 vyrábané spoločnosťou SOR Libchavy vybavené trakčnými batériami a tomu príslušnou technológiou, ktorá umožňuje trolejbusu plánovaný dojazd až 15 km bez použitia trolejbusového trakčného vedenia.

Uvedené výhody umožnia cestujúcim v Banskej Bystrici v tomto prípade napr. priame prepojenie bez prestupu prostredníctvom trolejbusov do Kremničky, krematória a Rakytoviec. Neskôr sa počíta s možným prepojením sídliska Podlavice, niektorých ulíc na sídlisku Fončorda (ul. THK, Mládežnícka atď.) a možné sú aj naplnenia dlhodobých vízií o zabezpečení trolejbusovej dopravy do sídliska Sásová.

Trakčné batérie sú umiestnené na streche trolejbusu a ich nabíjanie je automaticky zabezpečené pri pripojení na elektrickú trakciu.

Potešujúcou novinkou pre cestujúcich bude aj skutočnosť, že trolejbusy budú vybavené mimo štandardných odbavovacích a informačných systémov aj štyrmi USB nabíjačkami pre mobilné telefóny.

Zároveň budú už tieto vozidlá v záujme zabezpečenia bezpečnosti vybavené ako prvé v Banskej Bystrici najmodernejším kamerovým systémom.

Montáž nových trolejbusov prebieha v dielňach Dopravného podniku v Banskej Bystrici, ich uvedenie do prevádzky sa predpokladá v mesiacoch júl-august /ihneď po absolvovaní homologačných skúšok/.

TS: Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s.