Ocenenia za udržateľnú mobilitu pre Malmö a Brusel
Európska komisia vyhlásila v Bruseli víťazov európskych cien za udržateľnú mestskú mobilitu.
Piatok, 24. marec 2017, olala
Švédske Malmö získalo ocenenie European Mobility Week Award 2016 za dlhodobý dôraz na aktívne druhy dopravy, ako je cyklistika a chôdza. V poradí piatu cenu za plánovanie udržateľnej mestskej mobility získal Brusel za úspešnú stratégiu mestskej nákladnej dopravy.

Doprava všetkých európskych štátov sa podieľa na približne štvrtine emisií skleníkových plynov a je jednou z hlavných príčin znečistenia ovzdušia a súvisiacich zdravotných problémov v mestských oblastiach. Mnohé mestá sa však čoraz častejšie približujú k mobilite s nízkymi emisiami, cieľom komisie je jej podpora.

Ocenenia boli udelené niekoľkým inovatívnym riešeniam, ktoré môžu byť použité aj inde v Európe.

Malmö - víťaz European Mobility Week Award 2016
Malmö je tretie najväčšie mesto vo Švédsku, ktoré dostalo ocenenie za úsilie pri podpore aktívneho cestovania s uprednostňovaním chodcov a cyklistov. Malmö realizovalo viacero trvalých opatrení, ako je napríklad smerovanie hlavných nákupných ulíc do zón so zakázaným vstupom osobných áut, čím je jeho centrum bezpečnejšie a atraktívnejšie pre miestnych obyvateľov; zároveň zriadil nový systém zdieľaných bicyklov, ktorý na 50 staniciach ponúka 500 bicyklov.
Malmö je tiež úspešné v partnerstve s miestnymi podnikmi, čo dokazuje, že inteligentná a udržateľná mobilita môže mať pozitívny dopad aj na miestnu ekonomiku. Porota tiež ocenila jeho komunikáciu a dialóg s verejnosťou.

Ďalšími dvomi finalistami European Mobility Week Award 2016 boli mestá Lisabon (Portugalsko) a Skopje (Macedónsko).

Brusel - víťaz 5. Award for Sustainable Urban Mobility Planning v oblasti nákladnej dopravy
Brusel - mesto a región, ktorý je domovom 1,18 milióna ľudí, vyvinulo strategický plán pre nákladnú dopravu, ktorý je integrovaný do oblasti mobility cestujúcich. Porota ocenila inovatívny prístup pri identifikácii problémov, hľadaní príležitostí a výbere najrelevantnejších opatrení. Brusel podporuje iniciatívy súkromného sektora pre zvyšovanie mestskej logistiky a úsilie o využitie konsolidačných centier, zvýšenie efektivity a zníženie počtu nákladných kilometrov v meste. S cieľom znížiť nepriaznivý vplyv dopravy, vrátane zápch, emisií a hluku, Brusel pracuje tiež na strategickom využití svojho zapojenia do národných a európskych projektov, ktoré majú prispieť k dosiahnutiu cieľov mesta.

Ostatní finalisti boli Budapešti (Maďarsko) a Štokholm (Švédsko).

Víťazov Malmö a Brusel vybrala nezávislá skupina odborníkov v oblasti mobility a dopravy a dostanú propagačné video, ktoré bude upozorňovať na ich úspechy.

  • European Mobility Week Award poukazuje na inštitúcie, ktoré vyvíjajú značné úsilie na podporu udržateľnej mestskej mobility. 15. ročník European Mobility Week sa konal od 16. do 22. septembra 2016, s doposiaľ najvyššou mierou účastníkov, celkom 2 427 miest a obcí. Téma minuloročnej kampane: "Inteligentná a udržateľná mobilita - investícia pre Európu" v rámci programu "Inteligentná mobilita. Silná ekonomika."

  • 5th Award for Sustainable Urban Mobility Planning - odmeňuje inštitúcie za vypracovanie plánu mobility rozmanitých dopravných potrieb ľudí a podnikov, a zároveň pre zlepšenie kvality života. Ocenenie sa zameriava na mestskú dopravu a na integráciu pohybu tovaru a služieb do plánovania udržateľnej mestskej mobility.
TS: Európska komisia