BUSportál mediálnym partnerom UITP Global Public Transport Summit 2017
Global Public Transport Summit 2017 v dňoch 15. - 17. mája 2017 organizuje v kanadskom Montreale Medzinárodná Asociácia Verejnej Dopravy UITP (International Association of Public Transport).
Piatok, 07. apríl 2017, olala
BUSportál si cení rozhodnutie Medzinárodnej Asociácie UITP propagovať túto významnú udalosť aj na Slovensku a to práve prostredníctvom stránok BUSportálu.
Veríme, že propagácia májového summitu sa aj vďaka tejto prezentácii dostane viac do povedomia slovenských odborníkov z odvetvia dopravy.Medzinárodná asociácia UITP bola založená v roku 1885. Ako zástanca udržateľnej mestskej mobility je medzinárodne uznávaná za svoju prácu pre rozvoj v tejto oblasti. UITP má dlhú históriu a je jediná celosvetová sieť, ktorá spája všetky zainteresované strany - z oblasti verejnej dopravy a všetkých druhov udržateľnej dopravy.

Cieľom UITP je vytváranie siete kontaktov, spolupráce a výmeny informácií pre tých, ktorí pracujú vo sfére verejnej dopravy, pre členov sú dostupné výsledky skupiny zameranej na inovácie vo verejnej doprave. V iniciatíve je združených viac ako 3 000 subjektov.

Global Public Transport Summit 2017

Tohtoročný UITP Summit sa zameria na digitalizáciu. Svet mestskej mobility môžu zmeniť dva trendy - mobilita ako služba a digitalizácia. A práve to budú ústredné témy blížiaceho sa Summitu. Global Public Summit Transport, ktorý organizuje UITP (International Association of Public Transport), sa zameria na celkovo sedem kľúčových trendov a tém, ovplyvňujúcich mestskú mobilitu, pod heslom "Lead the TRANSITion" a bude odrážať rýchle zmeny, prebiehajúce v oblasti mestskej mobility.

Nové služby mobility prebiehajú razantným vývojom a aktuálnou výzvou je ich integrácia do existujúcej ponuky a potreba čo najlepšieho uspokojenia zákazníkov. V súlade s tým sa summit zameria na rýchlo rozvíjajúce sa trendy v oblasti "Mobility as a Service" (mobilita ako služba - Maas) a na diskusie o potenciále zníženia vlastníctva osobných automobilov.

Verejnú dopravu ovplyvňujú aj ďalšie inovatívne riešenia, akými sú napríklad alternatívne pohonné systémy, ktoré v úsilí o dekarbonizáciu dopravy umožňujú čoraz väčšiu energetickú účinnosť. Summit sa zameria na nové politické cesty, faktory úspechu, či témy, ako je zavádzanie elektrických autobusov, alebo energeticky efektívne riešenia pre železnice.

Ďalšou prierezovou témou bude otázka poskytovania služieb vynikajúcej kvality, ktorá je, vzhľadom na rastúce očakávania cestujúcich, stále na čele stratégií spoločností verejnej dopravy. Súbežne s tým bude tiež riešená problematika verejnej správy, programov plánovania a financovania, či otázky poskytovania vysoko kvalitných verejných dopravných projektov.

uitpsummit.org