Český výrobca malých autobusov KHMC na veľtrhu CZECHBUS už siedmykrát
V strednej hale Průmyslového paláca na Výstavisku Praha nájdete tak, ako každý rok, expozíciu výrobcu malých autobusov na podvozkoch Mercedes-Benz Sprinter, spoločnosti KHMC z Opavy.
Štvrtok, 27. júl 2017, olala
Kamil Hrbáč, majiteľ spoločnosti, považuje CZECHBUS za jednu z najlepších obchodných aktivít aj preto, že veľká časť jeho klientely pochádza práve z Prahy, a tak má možnosť sa tu so svojimi zákazníkmi každoročne stretnúť. V Prahe asi už nie je dopravná spoločnosť zaoberajúca sa prepravou zahraničných turistov, ktorá by na dvore nemala aspoň jeden midibus práve z KHMC.

Kamil Hrbáč hovorí, "Pre mňa CZECHBUS nie je len výstava, ale aj prostredie pre uzatváranie živých obchodov. Zakaždým tu prakticky predáme všetky naše vystavené autobusy, ak už nie sú predané dopredu. Už sa teším na stretnutie so zákazníkmi, partnermi a priateľmi z brandže, ktorých týmto srdečne pozývam do našej expozície na jeseň v Prahe ".

Čo je nové v KHMC ...
Opavský výrobca malých autobusov tento rok prežíva zlomové obdobie. Rok 2017 je možné považovať za jeden z najlepších pri uzatváraní nových obchodov, výrobná kapacita je naplnená takmer až do marca 2018. Nárast dopytu bol tiež jedným z dôvodov pre optimalizáciu a zvýšenie efektivity výrobných procesov, k čomu slúži aj práve otvorená nová hala pre finálnu výrobu. Súčasná ročná produkcia je približne 50 až 55 autobusov, po spustení nových opatrení sa predpokladá, že výroba môže dosiahnuť maximum až 75 autobusov za rok. Od októbra tohto roka budú všetky autobusy vyrobené v KHMC spĺňať prísnu európsku normu ECE-R 66/02 zohľadňujúcu pevnostné vlastnosti karosérie pri prevrátení. Ďalšou novinkou je spustenie nových webových stránok v celkovo novom poňatí dizajnu spoločnosti KHMC.

O KHMC
Firma KHMC s.r.o. je zabehnutou, dynamicky sa rozvíjajúcou spoločnosťou, orientovanou na výrobu malých autobusov prestavbou z dodávkových vozidiel. KHMC pôsobí na českom a európskom trhu viac ako 20 rokov. Firma pracuje na princípe tradičného rodinného podniku, špecializovanej manufaktúry, s dvanástimi zamestnancami vo výrobe, jej ročná produkcia je viac ako päťdesiat autobusov. V prevažnej časti výroby je najviac využívaný základ dodávkového automobilu Mercedes-Benz Sprinter. KHMC je tretím najväčším výrobcom autobusov v Českej republike. Z celkovej ročnej produkcie smeruje takmer 35% vozidiel do krajín v západnej Európe, najväčším odberateľom je Rakúsko a Nemecko.

Od prvopočiatku je vyhľadávaná dopravnými spoločnosťami, cestovnými kanceláriami, ktoré malé autobusy využívajú k turistickým výletom po Českej republike i do zahraničia. Prevažná časť klientely je z oblasti stredných Čiech a hlavného mesta Prahy, kde sa malé autobusy využívajú na incomingovú turistiku. V ponuke KHMC sú aj autobusy (midibusy) určené pre pravidelnú linkovú a mestskú dopravu.

KHMC spĺňa najprísnejšie kvalifikačné kritériá
Držiteľ certifikátu systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2001 a novo ČSN EN ISO 9001: 2009.
Držiteľ nových homologácií podľa smerníc pre Národné, aj Európskeho schválenie - Globálna homologizácia na modelový rad MB Sprinter.
Oprávnenie vystavovať COC podľa smernice 2007/46/ES, ktorá je platná v celej EÚ.
Držiteľ osvedčenia Kvalifikovaného partnera značky Mercedes-Benz (Van Partner by Mercedes-Benz) jediné osvedčenie vydané pre ČR Držiteľ certifikátu spoločnosti DAIMLER AG, Stuttgart pre stavbu midibusov na podvozkoch Mercedes

TS: czechbus