Oproti budúcnosti: Čo je potrebné na elektrifikáciu autobusovej flotily?
Elektrické pohony zohrávajú pri prechode na mobilitu bez emisií ústrednú úlohu. Výmena flotily na eBusy však predstavuje pre dopravné firmy množstvo výziev. Ponuka konzultačných služieb MAN Transport Solutions poskytuje v tomto smere cenné informácie.
Pondelok, 09. október 2017, olala
Hoci sú elektrické osobné autá stále absolútnou menšinou na cestách, úžitkové vozidlá poháňané alternatívnymi palivami sú už v mnohých oblastiach veľmi dobre zavedené. Neustále rastúci dopyt po znížených emisiách vo vnútorných mestských oblastiach vyústil do zvýšeného záujmu dopravných spoločností o vozidlá s pohonmi, ktoré sú mimoriadne šetrné k životnému prostrediu.

Avšak konverzia vozového parku na elektrické vozidlá, poháňané batériami často predstavuje pre dopravcov nepredvídané výzvy. "Tí, ktorí sa starostlivo pripravia na prevádzku eBusov vopred a ktorí na to zároveň starostlivo naplánujú, budú schopní tieto výzvy prekonať," povedal Stefan Sahlmann, vedúci Transport Solutions MAN Truck & Bus. Nová konzultačná služba MAN Transport Solutions poskytuje podporu dopravným spoločnostiam a prevádzkovateľom vozových parkov počas prechodu na alternatívne pohonné systémy, riešenie všetkých problémov týkajúcich sa technológie pohonu, plánovania a optimalizácie trás a prevádzky batérií. "Okrem toho vypracujeme koncepty na mieru, v ktorých sa podrobne popisuje, ako by alternatívne flotily v ideálnom prípade fungovali v konkrétnych prípadoch," vysvetľuje Sahlmann. Napokon tieto faktory majú významný vplyv na plánovanie trás aj na interné procesy a harmonogramy.

Ktokoľvek, kto prejde na eBusy, by mal venovať osobitnú pozornosť tomu, aby zabezpečil správne podmienky týkajúce sa riadenia prevádzky, dodávok energie, údržby a kvalifikácie personálu. "Okrem infraštruktúry nabíjacích staníc zohrávajú dôležitú úlohu aj ďalšie faktory pre depá, ako je ich veľkosť, bezpečnosť a situácia v oblasti parkovania," povedal Sahlmann. Je tiež dôležité, aby sa stanovili požiadavky na napájanie. Závisí to od počtu eBusov a použitej stratégie nabíjania. "Treba brať do úvahy aj lokálne ukladanie energie. Prostredníctvom použitia dodatočných generátorov alebo jednotiek na ukladanie energie možno často dosiahnuť významné zníženia nákladov na energiu," vysvetľuje Sahlmann. Správa nabíjania a energetický manažment sú preto pre eFleets veľmi dôležité.

Ďalším dôležitým faktorom je kvalifikácia zamestnancov. Ako vysvetlil Hardy Hiller, vedúci After Sales Bus MAN Truck & Bus, "Vykonávať údržbárske a opravárenské práce na eBusoch sú schopní iba pracovníci dielne, ktorí absolvovali špeciálny výcvik vysokonapäťových technológií. Takýto dielenský tréning a školenia vodičom poskytujeme už dnes. Výcvik vodičov sa zameriava na bezpečnosť a efektívnu jazdu."

MAN Truck & Bus sa už niekoľko rokov aktívne zapája do umiestňovania alternatívnych pohonov do mestských autobusov s cieľom znížiť emisie verejnej dopravy na minimum. Jeho portfólio zahŕňajú mestské autobusy na zemný plyn, ktoré sú vďaka využitiu prírodného alebo syntetického plynu prakticky bez emisií. Okrem toho od roku 2010 ponúka hospodársky aj ekologicky zaujímavú alternatívu MAN Lion's City Hybrid. V blízkej budúcnosti sa pripoja plne elektrické autobusy. V budúcom roku sa v niekoľkých európskych mestách podrobí praktickému testovaniu predsériový model batériového autobusu (BEV). Očakáva sa, že jeho sériová výroba začne ešte pred rokom 2020.

mantruckandbus.com