CZECHBUS 2017: Premiéra vozidla Crossway Low Entry Natural Power
Tri týždne po svetovej premiére v Kortrijku predstaví IVECO BUS svoje úplne nové vozidlo Crossway Low Entry Natural Power.
Štvrtok, 19. október 2017, olala
Priekopník v oblasti alternatívnych pohonov sa na základe veľkého úspechu svojich vozidiel na hybridný pohon a zemný plyn rozhodol urobiť vo svojom rade Crossway ďalší krok smerom k využívaniu nových energií. Rad IVECO BUS Natural Power je prevereným a maximálne ekologickým riešením mobility, využívajúcim zemný plyn a biometán. Vďaka nemu je výrobca schopný ponúkať vozidlá šetrnejšie k prírodným zdrojom, životnému prostrediu a zdraviu verejnosti.

Mimoriadny je predovšetkým ich prínos z hľadiska úrovne emisií pevných častíc a hlučnosti. V prípade zemného plynu sa množstvo pevných častíc blíži nule a emisie NOx sú nižšie o viac ako jednu tretinu. Tiež hlučnosť je znížená na polovicu, čo umožňuje výnimočne tichú prevádzka, ktorú ocení vodič, cestujúci aj obyvateľstvo.

Rad Natural Power je plne kompatibilný s biometánom vyrábaným recykláciou odpadu. Vozidlá IVECO BUS tak zaručujú minimálnu uhlíkovú stopu a predstavujú konkrétny krok v prechode k novým zdrojom energie. Prínosom pre životné prostredie sú taktiež až o 95% nižšie emisie CO2. Ďalšie sľubné technológie, ako je "Power to Gas", umožňujú vyrábať metán s využitím energie z obnoviteľných zdrojov, ako je veterná či solárna energia. Táto technológia zároveň umožňuje skladovanie energie a jej distribúciu do rozvodnej siete.

Vozidlá na zemný plyn jednoznačne predstavujú jediné vyspelé a cenovo dostupné riešenie, ktoré nevyužíva palivo získané z ropy a pritom spĺňa nároky na trvalo udržateľnú mobilitu pre dnešok i zajtrajšok.

Crossway Low Entry Natural Power je vybavený najnovšou generáciou motora IVECO CURSOR 9 NP. Toto ekologické vozidlo ponúka skutočne inteligentnú koncepciu, predovšetkým vďaka nádržiam na plyn integrovaným do strechy. Tento exkluzívny prvok - ktorý je patentovo chránený - optimalizuje vyváženosť vozidla, konkrétne stabilitu a komfort, a to z hľadiska vodiča aj cestujúcich. Toto riešenie zaručuje najnižšiu celkovú výšku na trhu a umožňuje tak prevádzkovať vozidlo bez akýchkoľvek obmedzení.

CZECHBUS 2017