CZECHBUS 2017 na Výstavisku v Holešoviciach bude
V pondelok vydala Incheba Expo Praha správu, že kvôli nepriazni počasia je z bezpečnostných dôvodov areál Výstaviska v Holešoviciach uzavretý a plánovanie všetkých akcií pozastavené.
Štvrtok, 02. november 2017, olala
Bolo nutné čakať na rozhodnutie od mesta Prahy.

Dnes prišla potešujúca správa, že ani ničivá víchrica a dočasné uzavretie Výstaviska v Holešoviciach usporiadanie veľtrhu CZECHBUS 2017 neovplyvní. Uskutoční sa v pôvodne plánovanom termíne, teda od 21. do 23. novembra t.r.

V nedeľu v noci bolo nutné zaistiť opravu strechy ľavého krídla. Pravé krídlo Priemyselného paláca zostáva bez zmeny. Uzatvorená zostáva Stredná hala, kde budú opravy dlhodobejšie.

Organizátor veľtrhu prišiel s náhradným riešením. V priestore pred Priemyselným palácom bude postavená montovaná hala s rozmermi 40 x 55 m s dostatočne kvalitnou a nosnou podlahou, aby do nej mohli byť premiestnení všetci vystavovatelia zo Strednej haly, v prakticky nezmenenom pláne. Táto hala bude prepojená krytým prechodom s foyer Paláca. Vo vstupnej hale celého veľtrhu bude umiestnená reštaurácia, ktorá nahradí bývalú na balkóne Strednej haly, infocentrum a ďalšie potrebné priestory.

czechbus.eu