CZECHBUS 2017: Elektrické autobusy pre mesto VI
Konferencia sa uskutoční v rámci sprievodného programu, druhý deň veľtrhu v stredu, 22. novembra 2017.
Streda, 15. november 2017, olala
Konferencia "Elektrické autobusy pre mesto", usporiadaná konzultačnou firmou Ing. Jakub Slavík, MBA - Consulting Services pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR, sa prehupla cez svoje "polookrúhle" výročie a v roku 2017 sa v plnej sile, opäť s partnerstvom s veľtrhom CZECHBUS, pripravuje na svoje šieste vydanie. Od samého začiatku sa vyprofilovala ako veľmi ojedinelá prezentačná a vzdelávacia akcia a tiež ako miesto vzájomnej výmeny aktuálnych skúseností medzi profesionálmi z elektrickej osobnej dopravy. Vďaka svojmu zameraniu na konkrétnu tému, konkrétnych prezentujúcich a konkrétne publikum sa táto konferencia stala prostriedkom priamej komunikácie medzi výrobcami elektrobusov a trolejbusov (vrátane ich komponentov a infraštruktúry) a ich prevádzkovateľmi a užívateľmi. Dôležitú úlohu tu zohrávajú aj zástupcovia inštitúcií, ktoré rozhodujú o financovaní tejto dopravy, alebo majú v tomto ohľade aktuálne a spoľahlivé informácie.

Predmetom konferencie sú jednak nové technológie pre elektrické autobusy a prevádzkové skúsenosti s nimi, prostriedky a spôsoby financovania hotových produktov, ako aj rozvojových projektov. Okrem spolufinancovania z európskych investičných dotácií, ktorých "feudálna" éra sa chýli ku koncu, prichádzajú pritom stále viac k slovu rozmanité bankové nástroje a "alternatívne" obchodné modely, využívajúce spoluprácu verejného a súkromného sektora, ktorú podporujú aj európske inštitúcie.

Organizátorom konferencie nie je konferenčná agentúra, ale odborná konzultačná firma udržujúca úzky kontakt s dopravcami a ich profesijným združením, ale tiež s municipalitami, organizátormi hromadnej dopravy a ďalšími zainteresovanými osobami a organizáciami. To je zárukou stabilne vysokej odbornej úrovne konferencie, vďaka ktorej si táto akcia medzi ľuďmi z odboru vydobyla svoje miesto a rešpekt.


Viac informácií, program a registrácia TU

czechbus.eu