VÚC a mestá budú v roku 2018 pripravovať plány udržateľnej mobility
Tie zadefinujú nové štandardy verejnej osobnej dopravy a mali by obsahovať ďalšie rozširovanie SMART agendy v prospech cestujúcich. Okrem autobusov, vlakov a zdieľaných bicyklov do úvahy prichádza aj lodná doprava po vzore veľkých európskych miest.
Piatok, 01. december 2017, olala
ARRIVA ako prvá spoločnosť na Slovensku úspešne prešla v minulom roku tendrom na zabezpečenie prímestskej dopravy, a to v Nitrianskom kraji.

Ďalšie významné tendre sú naplánované až na roky 2019, resp. 2020. Budúci rok preto označil generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku za obdobie prípravy, ktoré poskytne priestor na koncepčnú prácu na plánoch udržateľnej mobility. Tie budú VÚC a mestá pripravovať v roku 2018.

„V minulom roku sme realizovali prieskum spokojnosti objednávateľov s našimi službami. Z neho vyplynulo, že mestá a VÚC majú záujem o naše konzultácie pri formulácií svojich plánov. Sme súčasťou veľkej medzinárodnej spoločnosti a vďaka tomu máme rozsiahle medzinárodné know-how. Zároveň máme dlhoročné skúsenosti s poskytovaním služieb na Slovensku. Sme pripravení na celoslovenskej úrovni, v regiónoch i mestách ponúknuť naše vedomosti a skúsenosti a konzultovať pripravované plány udržateľnej mobility,“ povedal L. Ivan.

Podľa jeho názoru okrem rozvoja regionálnej vlakovej dopravy a mestskej i prímestskej autobusovej dopravy prichádza minimálne v širšej aglomerácii bratislavského VÚC do úvahy aj využívanie lodnej verejnej osobnej dopravy po vzore veľkých európskych miest. „ARRIVA má bohaté skúsenosti so zabezpečovaním lodnej dopravy napríklad v Amsterdame, Kodani či v Terste a o tieto skúsenosti sa radi so zástupcami VÚC a miest na Slovensku podelíme,“ dodal.

TS: ARRIVA