ARRIVA bojuje s akútnym nedostatkom vodičov
V lete 2017 sa naplno prejavil celoslovenský problém s nedostatkom kvalifikovaných vodičov autobusov. V rámci spoločností ARRIVA sa nedostatok vodičov najvážnejšie prejavil v Nitrianskom a Trnavskom kraji.
Streda, 29. november 2017, olala
ARRIVA na Slovensku dlhodobo upozorňuje na situáciu spôsobenú viacerými faktormi – od zrušenia povinnej vojenskej služby, v rámci ktorej v minulosti mnohí súčasní skúsenosti vodiči získali vodičské oprávnenia na šoférovanie autobusu, cez zvýšenie veku vodiča autobusu z 21 až na 24 rokov, až po príchod veľkých výrobných závodov s prísľubom výrazne vyšších miezd. ARRIVA preto do Nitry presunula niekoľko vodičov zo svojich spoločností zo severu a východu Slovenska.

ARRIVA informovala, že v tomto roku došlo k navýšeniu priemernej mzdy vodičov minimálne o 4 % a v postupnom zvyšovaní miezd plánuje pokračovať aj v roku 2018. Navyše, v kritickom regióne bol v spolupráci s mestom Nitra zavedený motivačný príspevok pre vodičov MHD Nitra, ktorý dosiahol výšku 145 eur. „Ak bude na udržanie kvalifikovaných vodičov autobusov v sektore potrebný rýchlejší rast miezd, dopravcovia sa budú musieť obrátiť so žiadosťou o participáciu na ňom aj na objednávateľov,“ myslí si generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku, László Ivan. V poslednom kvartáli tohto roka spoločnosť informovala, že na prekrytie akútneho nedostatku vodičov autobusov v mestskej a prímestskej doprave pre budúci rok plánuje zamestnať skúsených vodičov z Ukrajiny. „V týchto dňoch začala naša spoločnosť vybavovať potrebné pracovné a ďalšie súvisiace povolenia,“ uviedol L. Ivan. Ako však zdôraznil: „Zamestnávanie vodičov z iných krajín, ani ich presun v rámci krajiny nie sú dlhodobo udržateľné riešenia.“

Podľa jeho názoru potrebuje viacero odvetví slovenského hospodárstva pripraviť nástupcov súčasných zamestnancov, z ktorých mnohí budú v najbližších piatich rokoch odchádzať do dôchodku.Cezhraničný presun zamestnancov,ani neustále zvyšovanie veku odchodu do dôchodku nie je možné podľa L. Ivana považovať za dlhodobé riešenie. Podľa jeho názoru sú potrebné viaceré štrukturálne a legislatívne zmeny na trhu práce. Pre odvetvie verejnej osobnej dopravy je na prvom mieste potrebná novelizácia zákona o cestnej premávke, ako aj zákona o organizácii pracovného času v doprave, ďalej zmena zákonníka práce a prípadné zníženie odvodov. V dlhodobom horizonte aj systémové propopulačné opatrenia.

Pokiaľ ide o novelizáciu zákona o cestnej premávke je potrebné pristúpiť k zníženiu veku potrebného na získanie vodičského oprávnenia na autobusy naspäť na 21 rokov, ako tomu bolo v minulosti. „Žiadny šikovný mladý človek nebude po skončení školy čakať 4 – 5 rokov na to, aby sa mohol stať vodičom autobusu. Zníženie zákonom požadovaného veku by nám umožnilo zamestnať absolventov hneď po skončení strednej školy, ponúknuť im možnosť pracovať ako šoféri mikrobusov a pred dovŕšením 21 rokov získať skúsenosti i oprávnenie na šoférovanie autobusu,“ povedal László Ivan a zdôraznil, že „vnútroštátne autobusové linky nad 50 km nie sú kamióny a bolo by žiaduce, aby to rozlišovala aj európska legislatíva. Uvítali by sme, ak by boli zohľadnené aplikačné skúsenosti z vnútroštátnej dopravy a došlo by k novelizácii zákona č. 462/2007 a k prehodnoteniu úpravy denných a týždenných odpočinkov ako aj pohotovostných limitov.“ Ako zároveň dodal, verí, že návrh na zmenu legislatívy nájde podporu na ministerstve dopravy aj v parlamente.

Zatraktívneniu povolania vodič autobusu by podľa L. Ivana pomohla aj zmena legislatívy, ktorá by umožnila vyplácanie 13. a 14. platu bez zaťaženia odvodmi. Z dlhodobého hľadiska sú podľa L. Ivana potrebné aj propopulačné opatrenia. „Demografický pokles má dopad nielen na počet cestujúcich, ale aj na počet tých, ktorí budú v budúcnosti pracovať,“ skonštatoval L. Ivan.

Dlhodobým riešením by bola podľa jeho názoru výchova študentov. „To však bude možné len vtedy, iba ak budú pracovné miesta v rámci dopravy dostatočne atraktívne na trhu práce a budú na to vytvorené adekvátne podmienky – napr. ak študijný program príslušných stredných škôl umožní výchovu nástupníckej generácie dopravných pracovníkov vrátane možnosti získať vodičské oprávnenie,“ myslí si L. Ivan. ARRIVA je podľa jeho slov aj dnes netto investorom a je pripravená do výchovy budúcich vodičov investovať. „Samozrejme, uvítame spoluprácu a podporu štátu,“ uzavrel generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku.

TS: ARRIVA
László Ivan, generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku.