UITP vyzýva na lepšie financovanie udržateľnej mestskej dopravy
UITP vyzýva Európsku komisiu, aby pre splnenie svojich cieľov v oblasti zmeny klímy a energetickej účinnosti viac investovala do riešení trvalo udržateľnej mestskej mobility.
Piatok, 04. máj 2018, olala
Európska komisia (EK) predloží v máji 2018 komplexný návrh viacročného finančného rámca po roku 2020 (post-2020 Multiannual Financial Framework). Z MFF, ktorý je dlhodobým rozpočtom Európskej únie (EÚ), budú zrejmé priority EK od roku 2020.

Európske ambície, byť lídrom v boji proti klimatickým zmenám, budú musieť byť premietnuté do konkrétnejších činností a dôležitých investícií, ktoré pomôžu rozvíjať a realizovať nové riešenia pre trvalo udržateľnú mestskú mobilitu.

60% Európanov žije v mestských oblastiach s počtom obyvateľov nad 10 000 a mestská mobilita produkuje 40% všetkých emisií CO2 v cestnej doprave. UITP preto vyzvala Európsku komisiu, aby prehodnotila pripravovaný rozpočet EÚ a zamerala sa na mestské oblasti a služby mestskej verejnej dopravy.

UITP, v mene sektoru verejnej dopravy, vydala svoje vlastné odporúčania, pričom tvrdí, že by existujúca úroveň financovania mestskej mobility mala byť podporená vyšším balíkom cez fondy a finančné nástroje EÚ.

"Investovanie do rozvoja nových riešení trvalo udržateľnej mestskej mobility európskych miest sa týka všetkých oblastí, ktoré EÚ zastupuje: inklúzia, rovnosť, inovácie, dobre platené pracovné miesta, udržateľnosť, aj boj proti klimatickým zmenám," povedal Ulrich Weber, predseda UITP Výboru Európskej únie.

V oficiálnej tlačovej správe o rozpočte MFF po roku 2020 Claude Juncker uviedol, že o Európe, akú chceme je dôležité diskutovať. UITP uvádza, že odpoveď na túto otázku je jasná: Európa chce pre svoje mestá trvalo udržateľné riešenia mobility, čistý vzduch a zdravé životné prostredie.

TS: uitp