Európska komisia navrhuje pre sektor dopravy rozpočet 30,6 miliárd EUR
Návrh rozpočtu Európskej komisie pre roky 2021-2027, predložený Európskemu parlamentu v Štrasburgu, navrhuje vyčleniť pre investície do dopravy 30,6 miliardy EUR.
Streda, 16. máj 2018, olala
Návrh sa bude v najbližších mesiacoch finalizovať, predseda Komisie Jean-Claude Juncker chce dosiahnuť dohodu ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu na jar roku 2019.
Finančné prostriedky na dopravu budú rozdeľované prostredníctvom nástroja "Spájame Európu", ktorý má na financovanie cezhraničných investícií do infraštruktúry všetkých odvetví dopravy, energetiky a digitálneho priemyslu rozpočet vo výške 42,2 miliardy EUR.
Segment, vyčlenený na dopravu, predstavuje celkovú sumu 30,6 miliárd eur a zahŕňa "základnú sumu" vo výške 12,8 miliardy eur a 11,3 miliardy eur z kohézneho fondu. Ďalších 6,5 miliardy EUR sa poskytne na zlepšenie strategickej dopravnej infraštruktúry pre zlepšenie vojenskej mobility.

Počas dní 2018 TEN-T Days v Ľubľane podalo viac ako 40 združení a zainteresovaných strán spoločné vyhlásenie, ktoré požaduje "vyššie investície do čistej a modernej dopravy". Účastníci zastupovali prevádzkovateľov dopravy, miestnych orgánov, poskytovateľov logistických služieb a užívateľov sektorov železničnej, námornej, vnútrozemskej vodnej, leteckej a intermodálnej dopravy.
Ľubľanská deklarácia požiadala európskych politikov o poskytnutie ďalších grantov na dopravné projekty a zvýšenie rozpočtu CEF na roky 2021-27 "na uľahčenie dokončenia základnej siete TEN-T", čo by si vyžiadalo medzi rokmi 2021 a 2030 odhadovaných 500 miliárd EUR.

Výkonný riaditeľ CER Libor Lochman vysvetľuje: "Nástroj "Spájame Európu" ponúka najlepšie záruky na dosiahnutie vysokej pridanej hodnoty v odvetví dopravy a poskytuje príležitosť financovať aktuálne projekty udržateľnej dopravy."
Sedemročný plán rozpočtu Komisie pre rôzne sektory predstavuje 1,135 miliardy EUR, čo je ekvivalentné výdavkom na roky 2014 - 2020.

intelligenttransport.com