Konferencia 'Elektrické autobusy pre mesto'
Foto © Smartcityvpraxi.cz.
Ďalší
Slovenská premiéra, už zabehnutej, českej verzie konferencie, predstavila v Nitre aktuálnu problematiku elektrických autobusov v kontexte smart city.
Pondelok, 11. jún 2018, olala
Konferencia "Elektrické autobusy pre mesto" sa konala pod záštitou mesta Nitra, s ktorým usporiadateľská konzultačná firma spolupracuje pri vytváraní konceptu smart city, a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktoré zastrešuje Integrovaný regionálny operačný program (IROP). Záštitu konferencii ďalej udelilo Združenie prevádzkovateľov hromadnej dopravy osôb v mestských aglomeráciách Slovenskej republiky a Dopravný podnik mesta Košice. Priemyselnými partnermi konferencie boli spoločnosti ABB, Ekova Electric, Chariot Motors, Škoda Electric a Volvo. Ďalším z partnerov bol Dopravný podnik Bratislava.

Na konferencii sa zúčastnilo vyše 80 účastníkov, v prevažnej väčšine vrcholových politikov a riadiacich pracovníkov na úrovni municipalít a dopravcov, vrátane všetkých významných mestských dopravcov.

Správa a prezentácie z konferencie na stránkach hlavného organizátora: smartcityvpraxi.cz
Zľava páni: Primátor mesta Nitra Jozef Dvonč a Jakub Slavík, odborný garant a moderátor konferencie. Foto © Smartcityvpraxi.cz.
Foto © Smartcityvpraxi.cz.
Foto © Smartcityvpraxi.cz.