MÝTO: Prepravcovia dostávajú prvé Výzvy na úhradu, daňový doklad im pošle SkyTol
W.A.G. minerální paliva, a.s. začína v týchto dňoch posielať prvé Výzvy prepravcom, ktorí na platenie elektronického mýta využívajú EUROWAG kartu.
Utorok, 26. január 2010, olala
Spoločnosť W.A.G. minerální paliva posiela v týchto dňoch svojim klientom tzv. Výzvy na úhradu. Výzva na úhradu však nie je faktúrou ani daňovým dokladom. Daňový doklad prepravcom následne posiela SkyToll spoločnosť v tridsať dňových cykloch.

Vo Výzve na úhradu je uvedená presná suma, ktorú má klient zaplatiť. Výzva je klientovi doručovaná v intervale, ktorý si zvolil, zvyčajne je to 7 alebo 14 dní. Prvé výzvy spoločnosti W.A.G. prichádzajú prepravcom v týchto dňoch a obsahujú údaje za obdobie od 1. 1. do 10. 1. 2010. Na výzve je uvedené, koľko konkrétne vozidlo s OBU jednotkou prejazdilo v eurách za zvolený fakturačný interval. Dennú spotrebu každej OBU jednotky si prepravca môže prezrieť na ww.eurowag.com. Napríklad v prípade veľkých prepravcov, ktorí majú registrovaných niekoľko desiatok alebo stoviek OBU jednotiek by výzva mala aj niekoľko sto strán.

Podrobný rozpis s vyznačením konkrétnych prejazdených úsekov si prepravca môže pozrieť na internetovej stránke www.emyto.sk. Národná diaľničná spoločnosť totiž vydavateľom flotilových kariet tieto údaje neposkytuje. Je to však bežná prax, podobne je to aj v napríklad v Rakúsku či v Českej republike.

W.A.G. minerální paliva