Smart Awards 2015
Inovácie a dokonalosť v autobusovej a autokarovej mobilite. Uzávierka nominácií 15. júna 2015. Vyhlásenie výsledkov na slávnostnom ceremoniáli Busworld Kortrijk 16. -21. októbra.
Piatok, 05. jún 2015, olala
www.busandcoach.travel

Dňa 15. januára 2015 IRU predstavila výzvu pre kandidátov na 7. výročné ceny Smart Awards. Cieľom týchto ocenení je odmeniť to najlepšie, čo robí náš priemysel v súlade s cieľmi kampane Smart Move pre zdvojnásobenie využívania autobusov a autokarov do roku 2025.

Kategórie sú nasledovné:

  • Ocenenie Coach Tourism Innovation Award je určené pre dopravné spoločnosti, praktiky ktorých vedú k vyššiemu využívaniu skupinovej turistiky autokarmi, prostredníctvom vysoko kvalitných a nákladovo efektívnych inovatívnych projektov a služieb.
  • Ocenenie Bus Excellence Award oceňuje dopravné spoločnosti, ktoré podporujú vyššie využívanie autobusov a autokarov v pravidelnej mestskej a medzimestskej doprave, prostredníctvom vysoko kvalitných a nákladovo efektívnych inovatívnych projektov.
  • Ocenenie City Trophy Award odmení miestne úrady, ktoré implementujú politiku, preferujúcu skupinovú turistiku autokarmi. Mestá, ktoré investujú do dobrého zázemia pre autokary budú mať ekonomický prínos, zatiaľ čo tie, ktoré tak neurobia obmedzujú svoje príjmy z cestovného ruchu.
Uchádzači musia podať dokumentáciu spolu so žiadosťou IRU-Stálej delegácii EÚ - e-mailom na sonila.metushi@iru.org, poštou, alebo faxom na + 32-2-743 25 99, do 15. júna 2015, s uvedením, súťaže pre ktoré ocenenie Smart Award sa chcú zúčastniť.