BUSportal - Dopravná politika
Hovorí to nová štúdia, podľa ktorej sa má tempo elektrifikácie dopravy v jednotlivých krajinách, najmä v priebehu nasledujúcich 12 rokov, značne líšiť.
Piatok, 01. jún 2018,olala
Návrh rozpočtu Európskej komisie pre roky 2021-2027, predložený Európskemu parlamentu v Štrasburgu, navrhuje vyčleniť pre investície do dopravy 30,6 miliardy EUR.
Streda, 16. máj 2018,olala
UITP vyzýva Európsku komisiu, aby pre splnenie svojich cieľov v oblasti zmeny klímy a energetickej účinnosti viac investovala do riešení trvalo udržateľnej mestskej mobility.
Piatok, 04. máj 2018,olala
Podpora elektrifikácie verejnej dopravy nemeckým ministerstvom životného prostredia je už oficiálna. Prevádzkovatelia autobusovej dopravy môžu pri nákupe viac ako 5 elektrických autobusov, vrátane nabíjacej infraštruktúry získať späť 80% nákladov.
Pondelok, 05. marec 2018,olala
European Bus System of the Future 2 (EBSF) usporiada 9. marca 2018 v Budapešti workshop, venovaný výsledkom projektu.
Utorok, 20. február 2018,olala
Tento týždeň prebieha 16. kampaň Európskej komisie EUROPEAN MOBILITY WEEK 2017. Spolu s viac ako 2000 mestami Európy, aj mimo nej, sa do nej zapája aj čoraz viac slovenských miest. Sú to podujatia, ktoré povzbudzujú obyvateľov, aby vyskúšali alternatívy automobilovej dopravy. Podujatia zvyčajne vrcholila dňom bez áut.
Utorok, 19. september 2017,olala
Podľa ACEA (The European Automobile Manufacturers' Association) by sa mal prechod na elektrické autobusy vyhnúť konfliktom medzi viacerými paralelnými a/alebo konkurenčnými technickými riešeniami.
Utorok, 13. jún 2017,olala
Kandidáti, ktorí preukazujú inovácie a excelentnosť v podpore trvalo udržateľnej mobility autobusmi a autokarmi, majú ďalšie dva týždne na to, aby mohli požiadať o ocenenie IRU Smart Move Awards 2017.
Pondelok, 12. jún 2017,olala